Werkwijze

De Franse taal wordt gesproken door miljoenen mensen over de hele wereld. Vele zaken worden gedaan in het Frans. Helaas, omdat de kennis van deze taal of de (zaken)cultuur die daarbij hoort niet altijd goed bekend zijn, worden contracten vaak niet goed begrepen met alle consequenties van dien.

Het is dus noodzakelijk om dezelfde taal te spreken, als wij effectief willen communiceren met onze Franstalige gesprekspartners.

banner03.jpg

Mijn opzet is u te helpen communiceren in het Frans, mondeling of schriftelijk, om zodoende uw doelen te bereiken. Uw doelen kunnen zakelijk zijn of alleen privé. Daarom gebruik ik de ALP-leermethode (Actief Leer Principe) : U werkt praktijkgericht aan de ontwikkeling van uw taalkennis, uw taalvaardigheid en het concreet toepassen van het geleerde in uw eigen werksituatie. Daarmee komt u tot concrete resultaten voor u en uw organisatie. Het accent ligt op de communicatie, waarin de benodigde grammatica en vakjargon worden toegepast. U past praktijkopdrachten direct toe op uw eigen werkomgeving. U ervaart direct hoe prettig dat werkt. U besteedt uw tijd doelgericht en u behaalt concrete en nuttige resultaten. Met mij werkt u actief en praktijkgericht.

banner.jpg

Interactieve bijeenkomsten

Bij het ontwikkelen van taalvaardigheid is veel oefenen en doen essentieel. Tijdens de trainingen wordt een veilige leeromgeving gecreëerd, waarin fouten gemaakt kunnen en mogen worden. In een groep gaat u met uw medecursisten aan de slag met rollenspelen, praktijkopdrachten en oefeningen. Op deze interactieve wijze krijgt u de mogelijkheid om veel te oefenen en doet u de nodige taalervaring op.

banner02.jpg

Concreet meetbare resultaten

U sluit uw cursus af met een toets, die nadien gezamenlijk wordt geëvalueerd.

Neem contact op voor meer informatie

Klik hier